Reklama
A A A

Bhp przy produkcji koncentratów pomidorowych

Istnieją dwie główne przyczyny wypadków w przemyśle: 1) niedoskonałość urządzeń technicznych, 2) niedoskonałość pracowników, wynikająca głównie z braku kwali­fikacji, zmęczenia, znużenia oraz z niewłaściwego doboru pracowników do określonej pracy. Urządzenia linii produkcyjnej do produkcji koncentratu są bezpieczne w użyciu, sama praca jest zmechanizowana i zautomatyzowana. Obsługa ich, a zwłaszcza pulpitu sterowniczego, wymaga jednak wysokich kwali­fikacji i dużego skupienia uwagi dla opanowania działania całej linii. Nu­żącą i jednostajną pracą jest przebieranie pomidorów na taśmie inspek­cyjnej. W związku z tym wymagana jest zmiana obsady linii przynaj­mniej co 3 godziny. Ze względu na bezpieczeństwo pracy nie wolno pozostawiać na taś­mie noży, ani żadnych przedmiotów, by nie dostały się do rozdrabniacza i nie spowodowały jego uszkodzenia. Higiena produkcji i pomieszczeń ma duży wpływ na jakość koncen­tratów. Konieczna jest dezynfekcja poszczególnych odcinków linii raz na zmianę i całej linii raz na dobę.