Reklama
A A A

Bhp przy produkcji suszu

W celu zapewnienia prawidłowych warunków pracy konieczne jest stworzenie właściwego mikroklimatu środowiska pracy. Na to pojęcie składają się trzy czynniki: 1) temperatura powietrza, 2) wilgotność względna powietrza, czyli stopień nasycenia powietrza parą wodną, 3) prędkość ruchu powietrza. Przy produkcji suszu w tradycyjnych suszarniach mikroklimat pracy nie jest dla pracowników korzystny. Ściany nagrzewanej suszarni przy­czyniają się do podnoszenia temperatury pomieszczenia, a wilgotność względna powietrza w związku z tym jest zwykle niska. Poprawę tych warunków może przynieść izolowanie powierzchni su­szarni w celu ograniczenia promieniowania ciepła do otoczenia oraz wen­tylacja pomieszczeń wykonana tak, aby nie powodowała szkodliwych przeciągów. Podwyższona temperatura, bardziej suche powietrze wzmagają poce­nie się i parowanie potu z ciała. Powoduje to odwadnianie organizmu i wywołuje pragnienie. Ponieważ z potem wydalana jest również sól kuchenna, w celu uzupełnienia wody i wydzielonej soli z organizmu trzeba pić wodę lekko osoloną (znaczenie sodu w soli kuchennej patrz cz. I, rozdz. II). Blanszowanie surowca przed suszeniem należy wykonać ostrożnie, chroniąc się przed poparzeniem. Siarkowanie owoców gazowym S02 przeprowadzać trzeba w szczel­nych komorach, z dobrą wentylacją, która umożliwiałaby przechodzenie S02 do pomieszczeń suszamiczych. Higiena produkcji jest tu również tak samo ważna jak i przy innych kierunkach przerobowych. Ponieważ susze łatwo wchłaniają zapachy, czy­stość magazynów jest tu bardzo istotna.