Reklama
A A A

Drożdże

Do produkcji miodów pitnych muszą być użyte drożdże znoszące wy­sokie stężenie cukru, zwłaszcza do fermentacji dwójniaku. Wysoka za­wartość cukru, obecność inhibiny zawartej w miodzie wstrzymującej roz­wój drobnoustrojów, dodatek przypraw z substancjami w wielu wypad­kach szkodliwymi dla drobnoustrojów (lupulina w chmielu) stanowią niekorzystne warunki dla procesu fermentacyjnego. Matka drożdżowa musi więc być o wysokiej sile fermentacji.