Reklama
A A A

Fosforan amonu

Fosforan amonu jest używany jako pożywka dla drożdży. Do budowy komórek drożdży, oprócz innych składników, konieczne są związki azotu. Związki i fosforu wchodzą w skład ważnych enzymów wytwarzanych przez drożdże, które biorą udział w przemianie cukru na alkohol. Ponie­waż moszcze, zwłaszcza rozcieńczone, są zwykle ubogie w te składniki, istnieje konieczność dodania ich do nastawu. Dodaje się zwykle 0,1— —0,3 g fosforanu amonu na jeden dm3 moszczu. Zamiast fosforanu amo­nu można stosować inne sole amonowe, pamiętając wtedy o oddzielnej dawce fosforanów. Moszcze gronowe, jako bogate w sole, nie wymagają dodatku pożywek.