Reklama
komornik jeżyce poznań www.komornik-poznan.com/
A A A

GRZYBY

Grzyby stanowią rośliny cudzożywne. Nie przyswajają dwu­tlenku węgla z powietrza, gdyż nie posiadają ciałek zieleni. Obej­mują grupy: pasożytów, roztoczy i symbiontów. Większość grzybów to symbionty, współżyjące z korzeniami drzew leśnych, dlatego grzyby nie mogą rosnąć poza lasem, co sta­nowi istotne utrudnienie w ich sztucznej uprawie. Pod względem użytkowym grzyby dzielimy na ja­dalne, niejadalne i trujące. Grzyby jadalne są dzielone według wartości gospodarczej na grzyby pierwszorzędnej, drugorzędnej i trzeciorzędnej jakości. W systematyce roślin grzyby występują w dwóch klasach: workowców (piestrzenica, smardz stożkowaty, trufla, pistrzak bia­ły) i podstawczaków (pozostałe). Grzyb składa się z grzybni, owocnika i zarodnik/.*. Grzy­by zawierają wiele cennych składników w postaci biał­ka, tłuszczu, cukrów, soli mineralnych oraz witamin: Bu B2, B8, D, E, K, C. Charakterystykę ważniejszych grzybów przedstawiono w tab. Przemysłowe wykorzystanie grzybów jest dość trudne, gdyż źle znoszą transport, a w niektórych wypadkach ich przewożenie jest wręcz niemożliwe.