Reklama
A A A

Inne metody utrwalania

Opisane sposoby utrwalania obejmują jedynie metody częściej uży­wane. W przemyśle owocowo-warzywnym stosuje się ponadto inne meto­dy, jak: Utrwalanie przez dodanie gotowego kwasu, czyli kwaszenie — stosowane przy produkcji marynat. Utrwalanie przez dodanie alkoholu — konserwowanie soków dla przemysłu spirytusowego, czyli otrzymywanie tzw. morsów. Utrwalanie soków owocowych dwutlenkiem węgla w dawce 1,5%. Dla uzyskania takiej zawartości C02 w soku stosuje się saturacją — nasycanie dwutlenkiem węgla do ciśnienia 7 at i pod takim ciśnieniem przechowuje w temperaturze 15°C. Należy pamiętać, że wielkość ciśnienia zależy od temperatury. Do konserwowania C02 potrzebne są tanki wy­trzymałe na ciśnienie. Utrwalanie przez napromieniowanie promieniami jonizującymi (gamma, katodowymi, nadfioletowymi i podczerwonymi). W polskim prze­myśle owocowo-warzywnym stosuje się promienie podczerwone do utrwa­lania powierzchni dżemów.