Reklama
szybki obiad
A A A

Kremogeny

Produkcja nektarów bezpośrednio z owoców może się odbywać w sto­sunkowo krótkim czasie z tym, że ograniczona jest wtedy możliwość ku­pażowania ze względu na niejednakowy czas występowania poszczegól­nych gatunków owoców. Do produkcji w okresie późniejszym i do kupażowania przygotowuje się tzw. kremogeny owocowe., które są w tym przypadku półprzetworami. Kremogen owocowy jest to miąższ świeżego owocu pozbawiony składni­ków niejadalnych, bardzo dokładnie rozdrobniony i utrwalony metodami fizycznymi (przez pasteryzację lub zamrożenie). Kremogeny owocowe znajdują zastosowanie w wielu innych produk­cjach i w kompozycji z innymi składnikami dają duże możliwości roz­szerzenia asortymentu produkcji i lepszego rozłożenia jej w ciągu roku.