Reklama
A A A

Kwasy spożywcze

Kwasów używa się w niewielkim zakresie do dokwaszania nastawu winiarskiego, jeżeli kwasowość używanych moszczów jest niska, lub do dokwaszania wina, gdy nastąpiło zbyt daleko posunięte jego odkwasze­nie w procesie produkcji. Moszcze z owoców, używane do celów winiarskich, są przeważnie w takim stopniu kwaśne, że raczej zachodzi konieczność obniżenia kwa­sowości, a nie dokwaszania. Tak samo, jeśli chodzi o wina, zamiast ich dokwaszania lepiej stosować kupaż (mieszanie) win kwaśnych z mało kwaśnymi w takim stosunku, aby wypadkowa kwasowości była odpo­wiednia. W przypadku dokwaszania win owocowych stosuje się kwas cytrynowy (do 1 g/dm3), a win gronowych — kwas winowy (do 2 g/dm3).