Reklama
A A A

Magazynowanie soku surowego i jego kontrola

W czasie magazynowania przeprowadza się kontrolę, czy sok nie ule­ga zmianom i czy istnieją warunki zapewniające dalszą trwałość. Na trwałość soku mają wpływ następujące czynniki: stężenie środka konserwującego w soku chemicznie konserwowa­nym oraz hermetyczność zamknięcia zbiornika, aby sok nie miał kon­taktu z powietrzem i nie ulatniał się konserwant; utrzymanie w tanku nadciśnienia C02 na poziomie około 7 at, w temperaturze około 15°C pamiętając, że ciśnienie zależy od temperatury, i że wyższa temperatura powoduje wzrost ciśnienia 3) utrzymanie hermetycznego zamknięcia przy sokach konserwowa- nych na drodze pasteryzacji; utrzymanie temperatury poniżej 15°C, a najlepiej blisko 0°C; higiena pomieszczeń.