Reklama
A A A

Metody suszenia

W suszarnictwie artykułów żywnościowych dotychczas stosuje się metody odbierania wody, polegające głównie na odparowaniu wody z surowca. Do odparowania wody potrzebne jest ciepło. Sposób dopro­wadzenia ciepła do parowania może być różny i w związku z tym su­szenie można podzielić na kilka metod: suszenie konwekcyjne, kontak­towe, promiennikowe i dielektryczne. W każdej z wymienionych metod suszenia jest kilka modyfikacji, dzięki czemu istnieje stosunkowo duża różnorodność sposobów odparo­wywania wody w suszarnictwie.