Reklama
A A A

Normy jakościowe i jakość produktu

Jakość koncentratu określa laboratorium, oznaczając wymagane przez normę jakościową (PN-75/A-77601) cechy i porównując otrzymane wyniki z JeJ wymaganiami. Wyniki analizy fizykochemicznej, organoleptycznej i mikrobiologicz­nej oraz analiza produkcji (organizacja pracy, bhp, higiena, zużycie su­rowców, robocizna) pozwalają ocenić, czy całokształ produkcji był pra­widłowy.