Reklama
A A A

Pakowanie

W zależności od sposobu mrożenia i typu zamrażalni używa się róż­nych opakowań i stosuje się je w różnym czasie. Przy mrożeniu surowca bez dodatku cukru pakowanie może odbyć się zarówno przed mrożeniem, jak i po zamrożeniu. Samo mrożenie prze­prowadza się na tacach lub w skrzynkach, a następnie przepakowuje się produkt do opakowań bezpośrednich polietylenowych, z folii metalowej lub w worki wielowarstwowe itp. Przy mrożeniu owoców w cukrze lub roztworze cukru mrożenie musi się odbyć w opakowaniu jednostkowym lub transportowym, przy czym wielkość tych opakowań jest różna. Przy zastosowaniu mrożenia kon­taktowego mogą to być opakowania mieszczące się między półkami apa­ratu. Przy mrożeniu owiewowym opakowania mogą być różne — począw­szy od kartoników, woreczków, aż do beczek 25—50 dra3, a nawet 100 lub 200 dra3. Mrożąc surowce bez opakowania i przechowując je w opakowaniach dużych (przepakowywanie do opakowań jednostkowych można przepro­wadzać w okresach posezonowych), ułatwia się równomierne rozłożenie zatrudnienia. W zależności od pory pakowania odbywa się ono albo w hali przero­bowej (przed mrożeniem), albo w komorach do pakowania w tempera­turze — 5°C (po mrożeniu), co nie jest wskazane ze względów bhp. Niedogodnością pakowania po mrożeniu jest konieczność unikania styka­nia się mrożonki z powietrzem o wyższej temperaturze. Powietrze ciep­lejsze, bogatsze w wilgoć, wydala ją przy zetknięciu się z mrożonką na skutek oziębienia. Skroplona wilgoć zamarza na mrożonce dając szron niedopuszczalny przez normy. Ponadto mrożonka podnosi swą tempera­turę, co może być przyczyną rekrystalizacji (narastania kryształków) po­garszającej jej strukturę. W niektórych przypadkach zachodzi koniecz­ność dokonania na taśmach przeglądu mrożonki, przed jej pakowaniem, i wydzielenia części nie odpowiadających wymaganiom, co trzeba by było wykonywać również w temperaturach minusowych, niekorzystnych dla załogi. Stosowanie w takim przypadku taśm ze specjalną obudową ograniczającą kontaktowanie się mrożonki z powietrzem pomieszczenia i używanie specjalnego pistoletu pneumatycznego do oddzielania nie­potrzebnych elementów na drodze ssania pozwala wykonać te operacje w pomieszczeniach o temperaturze powyżej 0°C. Postępem w dziedzinie pakowania są automaty i półautomaty. Przy­kładem półautomatu jest urządzenie Autopack do pakowania produktów sypkich. Urządzenie to w swej dolnej części wytwarza z folii etylenowej woreczki, które następnie napełniane są odważoną porcją. Zamknięcie woreczków odbywa się oddzielnie przez spawanie lub spięcie klamerką. Inny automat Expresso służy do zupełnie zautomaty­zowanego przygotowania, napełnienia i zamknięcia opakowań.