Reklama
A A A

Pożywka dla drożdży

Miód jest ubogi w związki azotowe (0,3—0,6%). Z tych względów ko­nieczne jest dodanie pożywki, zwłaszcza azotowej. Celowe jest również dodanie związków fosforu. Najpraktyczniej jest stosować kwaśny fos­foran amonu w dawce 0,3—0,5 g/dm3 przygotowanej brzeczki. Ilość ta zależy od wielokrotności rozcieńczenia miodu i użytej do tego celu sub­stancji. Przy rozcieńczeniu wodą stosuje się górną granicę wskazanej dawki. Ponieważ kwasowość miodów pitnych powinna wynosić od 3,5— —9 g/dm3 (im wyższa słodycz miodu, tym wyższa kwasowość), istnieje więc konieczność dokwaszania przygotowanej brzeczki kwasem mleko­wym lub cytrynowym do 7 g/dm3 przy czwórniaku, 8 g/dm3 przy trójnia­ku i 9 g/dm3 przy dwójniaku.