Reklama
A A A

Produkcja dżemów z owoców mrożonych

Do produkcji tego rodzaju dżemów najczęściej używa się owoców mro­żonych z cukrem. Owoce w mrożonkach znajdują się w syropie utwo­rzonym z cukru i odciągniętego z owoców soku. Ekstrakt mrożonki, dzię­ki dodaniu cukru, podwyższony jest do około 30%. Do produkcji pobiera się zwykle mrożonkę w 50-kilogramowych beczkach i po otwarciu pozo­stawia się ją na pewien czas w wydzielonym miejscu hali produkcyjnej w celu powolnego rozmrożenia. Czas rozmrożenia wynosi około 2 doby. Zależy to jednak od temperatury pomieszczenia. Gotowanie w wyparkach otwartych dżemów z rozmrożonych owo­ców przeprowadza się w ten sposób, że sporządza się w nich syrop z wo­dy i cukru — przewidziany recepturą, o stężeniu bliskim stanu nasyce­nia. Część wody potrzebnej do rozpuszczenia cukru można zastąpić so­kiem odsączonym z rozmrożonych owoców. Po zagotowaniu syropu i usu­nięciu szumowin wprowadza się do kotła rozmrożone owoce i wolno je podgrzewa w celu dalszego nasycenia cukrem do poziomu pożądanego ekstraktu. Dalsze czynności są takie same jak przy produkcji dżemów opisanych poprzednio. Gotowanie w aparatach próżniowych przeprowadza się w ten sposób jak przy produkcji dżemów z owoców świeżych.