Reklama
A A A

Produkcja grzybów sterylizowanych

Pod pojęciem grzybów sterylizowanych rozumie się głównie grzy­by całe lub częściowo rozdrobnione, zalane lekko słoną zalewą i utrwa­lone na drodze sterylizacji. Ten rodzaj konserwy stanowi produkt o naj­mniej zmienionych właściwościach i swym składem zbliżony jest do grzybów świeżych. Do produkcji nadają się owocniki grzybów jadalnych — młode, zdro­we, o konsystencji zwartej, jędrnej, odpowiadające wymaganiom norm jakościowych dla grzybów świeżych. Obecnie do produkcji używa się głównie: borowiki, kurki, gąski, rydze, pieczarki, chociaż mogą mieć szer­sze zastosowanie również inne gatunki grzybów jadalnych.