Reklama
A A A

PRODUKCJA KONCENTRATÓW POMIDOROWYCH

Znaczenie gospodarcze i odżywcze koncentratów pomidorowych
Wartość dietetyczna i odżywcza pomidorów jest wysoka. Wynika ona z ich składu chemicznego. Zapewnienie możliwości spożycia pomidorów przez cały rok może być zrealizowane tylko przez przetwarzanie ich i za­konserwowanie. Jednym ze sposobów, który daje dobre efekty zachowa­nia wartości pomidorów, zwłaszcza przy stosowaniu zdobyczy nowo­czesnej technologii, jest produkcja koncentratów. Dzięki nim mogą być zabezpieczone duże ilości pomidorów przy użyciu kilkakrotnie mniejszej ilości opakowań niż przy innych przetworach pomidorów (prawie 5—6-krotne zagęszczenie). Zastosowanie koncentratów pomidorowych jest duże. Sosy pomidoro­we, zupy, dodatek do innych konserw (np. fasolka w sosie pomidorowym, liczne konserwy rybne w sobie pomidorowym) — to kilka przykładów za­stosowania koncentratów. Przetwory pomidorowe są wysoko cenione za granicą. Stwarza to możliwość eksportu również koncentratu pomidorowego. Koncentraty pomidorowe produkuje się z samych pomidorów bez żadnych dodatków, stąd też wartość surowca i jakość przerobu mają decydujący wpływ na jakość tych produktów.