Reklama
A A A

Produkcja koncentratu w oparciu o automatyczną linię

Produkcję koncentratów prawie wyłącznie przeprowadza się obecnie na zautomatyzowanych liniach, importowanych głównie z Jugosławii, Włoch i Węgier (Lang). Zakłady, które nie mają takich linii, słusznie nie prowadzą produkcji koncentratu, gdyż używanie przestarzałych urzą­dzeń nie daje pożądanych rezultatów. W nowoczesnych liniach prawie wszystkie czynności są zmechanizowane, a kontrola procesu technolo­gicznego i działanie maszyn jest zautomatyzowane. Linie zaopatrzone są w pulpit sterowniczy, do którego płyną informacje aparatury kontrol­no-pomiarowej . Rozmieszczenie zespołu urządzeń wchodzących w skład linii Jedin-stwo, przeznaczonej do produkcji koncentratów pomidorowych, poka­zane jest na rysunku 19. Cały proces produkcji można podzielić na cztery etapy: wstępną obróbkę surowca — pobranie surowca do produkcji i mycie łącznie z przebieraniem, obróbkę termomechaniczną — rozdrabnianie pomidorów, oddzie­lanie nasion, podgrzanie miazgi, przecieranie w celu uzyskania prze­cieru, zagęszczanie przecieru, utrwalanie i rozlew do opakowań.