Reklama
A A A

Produkcja konserw warzywno-mięsnych

Produkcja fasoli szparagowej z mięsem
Przygotowanie fasolki szparagowej. Fasolkę szparagową o cechach jak do produkcji fasolki konserwowej przygotowuje się w ten sam spo­sób. Gdy produkcja jest prowadzona w sezonie martwym, można rów­nież jako surowca używać fasolki konserwowej krajanej, utrwalonej przez mrożenie. Ze względu na mniejsze zapotrzebowanie fasolki szparagowej nie­potrzebna jest linia produkcyjna, lecz zestaw urządzeń dostosowanych do zdolności przetwórczej zakładu. Przygotowanie pozostałych warzyw (marchwi, pietruszki, porów, se­lera i cebuli) polega na ich oczyszczeniu, umyciu, pokrajaniu i gotowa­niu (z wyjątkiem cebuli) do uzyskania całkowitej miękkości w rosole z kości, pozostających po trybowaniu mięsa. Po zmiękczeniu mięsa rosół z przyprawami zostaje przetarty. W ten sposób otrzymuje się następną część składową dodawaną do sosu. Przygotowanie mięsa. Do produkcji konserw warzywno-mięsnych można używać szynki lub łopatki dostarczonej z rzeźni (mięso dojrza­łe — po 24 godzinach od uboju) lub mięso prawidłowo mrożone dostar­czone z chłodni. Mięso dzieli się na części i trybuje. Przygotowane mię­so, po obrumienieniu na tłuszczu z pokrajaną na plastry cebulą, zalewa­ne jest wodą. Po dodaniu przypraw duszone jest pod przykryciem pra­wie do całkowitego zmiękczenia. Tak przygotowane i wyjęte z naczy­nia mięso krajane jest w plastry grubości 1,5 cm i masie 70 g. Przygotowanie sosu. Pozostałość po duszeniu mięsa (sos) łączy się z wywarem z kości i z warzywami (uprzednio przetartymi). Po zmie­szaniu dodaje się resztkę przypraw i zaprawia mąką, najpierw ryżową, a następnie pszenną, i dokładnie mieszając zagotowuje. Napełnianie i sterylizacja. Do przygotowanych opakowań wprowa­dza się mięso, a następnie uzupełnia zblanszowaną gorącą fasolką i za­lewa gorącym sosem. Po zamknięciu całość poddaje się sterylizacji we- dług orientacyjnej formuły: . Schłodzone słoje po zabez- pieczeniu wieczek przed korozją przekazywane są do magazynowania.