Reklama
A A A

Produkcja powideł śliwkowych

Powidła śliwkowe są produktem otrzymanym z przecieru śliwkowego, pulpy lub ze śliwek świeżych, pozbawionych części niejadalnych, za­gęszczonych z cukrem lub bez cukru do wymaganego ekstraktu. W Pol­sce produkuje się powidła o ekstrakcie 55% z dodatkiem cukru. Zuży­cie cukru jest zmienne i zależy od ekstraktu przecieru śliwkowego, któ­rego zużycia na tonę jest stałe i wynosi 1960 kg. Cukier uzupełnia ekstrakt wprowadzony z przecierem (ewentualnie z pulpą, owocami świeżymi lub mrożonymi), by stężenie ekstraktu w powidłach wynosiło 55%. Do produkcji powideł stosowane są takie same urządzenia jak przy produkcji marmolady. Opakowaniami są wiaderka blaszane — lakierowa­ne i słoje Twist-Off 0,9 kg oraz 0,5 kg. Zarys procesu produkcyjnego po­wideł pokazany jest na schemacie 8.