Reklama
A A A

Produkcja przetworów odżywczych dla dzieci

Konieczność dostarczenia dla dzieci przetworów o wysokiej wartości dietetycznej i odżywczej, pozbawionych substancji balastowych, skłania do produkcji przetworów typu przecierowego (puree, czyt. piure), np. jednoskładnikowego puree z groszku, marchwi lub wieloskładnikowego puree zawierającego oprócz owoców i warzyw także produkty mączne lub mięsne. Produkcja przetworów dla dzieci, a zwłaszcza dla niemowląt, musi być prowadzona szczególnie starannie, z użyciem najlepszego surowca, w specjalnych zakładach zakwalifikowanych do tej produkcji, utrzymu­jących higienę na bardzo wysokim poziomie, posiadających urządzenia do ciągłej produkcji i sterylnego rozlewu. Receptura przetworów i proces produkcyjny powinny być uzgodnio­ne z Instytutem Matki i Dziecka, który powołany jest w Polsce do wy­tyczania kierunków w żywieniu niemowląt i dzieci. Schemat technologiczny produkcji przecierowych przetworów z owo­ców dla dzieci pokazany jest na schemacie 28. Z przetworów owocowo-warzywnych dla dzieci na pierwszy plan wy­suwają się przecierowe soki i puree z marchwi z dodatkiem kremogenu jabłkowego i morelowego.