Reklama
A A A

Przebieranie, mycie, rozdrabnianie

Surowiec przeznaczony do przerobu najpierw musi być przebrany, a następnie umyty. Poddawane mechanicznemu odszypułkowaniu owoce jagodowe i pestkowe (porzeczki, wiśnie) również są podczas tej operacji myte. Pomija się wówczas mycie jako oddzielną operację. Owoce odszypułkowane ręcznie (truskawki) są jednocześnie przebierane, a następnie paddawane myciu. Ponieważ przetwarzanie owoców na miazgę owocową ułatwia wydobycie soku, owoce poddają się rozdrabnianiu przy użyciu różnego typu rozdrabniaczy. Owoce miękkie poddaje się gnieceniu w specjalnych gniotownikach.