Reklama
A A A

Przygotowanie opakowań

Jako opakowania służą głównie silosy — żelbetowe zbiorniki zagłębio­ne w ziemi. Ponieważ kwasy zawarte w przecierach ujemnie oddziały­wałyby na beton, niszcząc ściany silosu, co z kolei pogorszyłoby jakość przecieru, muszą być pokryte substancjami kwasoodpornymi. W tym celu używa się masy okocimskiej (żywicy okocimskiej), płytek kwasoodpornych lub żywic epoksydowych. Przed napełnieniem silos musi być dokładnie wymyty, a wszelkie usz­kodzenia wewnątrz — ponownie pokryte materiałem izolującym przecier od betonu. W mniejszych zakładach przecier przechowuje się w kadziach drewnia­nych, najczęściej w kształcie stożka ściętego, lub w beczkach. Przed uży­ciem musi być sprawdzona szczelność tych zbiorników, muszą być wy­myte, wydezynfekowane i pokryte wewnątrz parafiną.