Reklama
A A A

Przygotowanie opakowań do produkcji

Opakowaniami do produkcji pulp są beczki. Przed pobraniem do pro­dukcji muszą one być sprawdzone i ocenione, czy nadają się do napeł­nienia. Powinny być szczelne, czyste, wyługowane z garbnika (beczki dę­bowe), parafinowane aby uniemożliwić kontakt pulpy ze ściankami becz­ki.