Reklama
A A A

Rola i wpływ technologii na jakość wyrobów gotowych

Jakość i wartość wyrobów gotowych zależą od: 1) jakości i właściwego zakwalifikowania surowca do produkcji, receptury produkcji — ilości użytych składników, ich wartości od­żywczych i wzajemnego stosunku, jakości procesów technologicznych i ich właściwego przeprowadze­nia, 4) warunków magazynowania, 5) przestrzegania zasad higieny, począwszy od zbioru surowca do sprzedaży i konsumpcji wyrobu gotowego. Najlepszy nawet surowiec nie da dobrego produktu, gdy proces tech­nologiczny będzie wadliwy lub produkt zostanie zniszczony przez złe przechowywanie (magazynowanie) i odwrotnie, najlepszy proces techno­logiczny nie poprawi zepsutego surowca. Technologia jest nauką stale rozwijającą się i doskonalącą swoje me­tody. Stosuje coraz doskonalsze zabiegi i wprowadza coraz nowocześniej­sze urządzenia, dzięki czemu wyroby stają się lepsze, lepiej zachowują cenne wartości surowca wyjściowego, a produkcja ulega potanieniu.