Reklama
A A A

Roztwór konserwujący i utwardzający

W przypadku produkcji pulp z owoców miękkich zachodzi obawa, że będą się rozpadać w czasie składowania, ponieważ SOa nie zapobiega cał­kowicie rozkładowi związków pektynowych. Dlatego należy stosować ta­ki zabieg, który przeszkadza rozpadaniu się owoców. Jest nim utwardza­nie pulpy solami wapnia, które reagują ze związkami pektynowymi za­wartymi w owocach, dając w wyniku reakcji nierozpuszczalne związki usztywniające (utwardzające) owoce. Po tym zabiegu nie ulegają one już rozkładowi pod wpływem enzymów. Związki wapnia wprowadzane są do pulpy wraz z zalewą. Dla otrzymania zalewy konserwującej i utwardzającej dodaje się do przygotowanej zalewy konserwującej związki wapnia — najczęściej wę­glan wapnia, który reaguje z kwasem siarkawym dając kwaśny siarczyn wapnia, wodę i C02. Powodując burzenie się płynu aż do ustania reak­cji CaC03 + 2H2SOi = Ca(HSOs)2 + H20 + C02 Po skończonej reakcji roztwór gotowy jest do użycia.