Reklama
A A A

Stosowane surowce i materiały pomocnicze

Jakość miodu pitnego zależy od jakości użytych surowców i od pro­cesu technologicznego. Przez nieumiejętne postępowanie w czasie pro­dukcji można doprowadzić do zepsucia się miodu pitnego. Złych cech surowca nie można całkowicie naprawić. Można jedynie przez odpo­wiednie zabiegi i dodatki złagodzić występujące wady. Wynika z tego wniosek, że do produkcji należy pobierać surowce bez wad, o cechach, które w połączeniu z nabytymi cechami w czasie produkcji dają na­pój odpowiednio wysokiej jakości.