Reklama
A A A

Surowce do produkcji dżemów

Każdy ze składników spełnia bardzo ważną rolę. Postać galaretowatą dżem uzyskuje dzięki związkom pektynowym zawartym w owocach i w preparacie pektynowym. Związki te tworzą galaretę przy odpowiednim stężeniu cukru i kwasu. Kwasu dodaje się w takiej ilości, by uzyskać od­czyn pH około 3,0, cukru zaś tyle, by można było uzyskać ekstrakt wy­noszący około 62—65%, gdyż w takich warunkach najlepiej zachodzi galaretowacenie. Zużycie owoców lub pulpy na 1000 kg dżemu jest wartością stałą, zaś dodatek kwasu, cukru, preparatu pektynowego jest zmienny i zależy od zawartości tych składników w surowcu podstawowym. Syropu skro­biowego używa się zamiast cukru w ilości dozwolonej przez aktualne wskaźniki zużycia. Użycie syropu jest korzystne, gdyż umożliwia uzyska­nie lepszego połysku produktu i zapobiega krystalizacji cukru. Jako opakowań używa się puszek i słoi hermetycznie zamykanych.