Reklama
A A A

Surowce do produkcji kompotów

Podstawowym surowcem do produkcji kompotów są owoce. Surow­cami pomocniczymi są głównie cukier i woda. Owoce. Powinny odpowiadać wymaganiom stawianym owocom kon­sumpcyjnym z tym, że przy niektórych gatunkach konieczna jest nie dojrzałość konsumpcyjna, lecz przemysłowa (gruszki, agrest). Owoce po­winny mieć optymalny skład chemiczny i określone cechy gatunkowe (zapach, zabarwienie, wielkość). Konsystencja ich powinna być zwięzła, by stosowana obróbka termiczna nie powodowała rozpadania. Wymagana jest także wyrównana ich dojrzałość, wielkość oraz odmianowa jednoli­tość. Ułatwia to przebieg procesu technologicznego. Owoce dostarczane do zakładu powinny być bezpośrednio brane do produkcji, zwłaszcza owoce jagodowe i pestkowe. Przetrzymywanie psu­je ich jakość. Jedynie owoce ziarnkowe mogą być przetrzymywane przez 1—2 dni. Należy jednak zwracać uwagę na stopień ich dojrzałości. Cukier. Do produkcji kompotów używa się cukru białego. Woda. Musi odpowiadać wymaganiom stawianym dobrej wodzie do picia.