Reklama
A A A

Surowce do produkcji nektarów

Do produkcji nektarów mogą być użyte wszystkie owoce jadalne, za­równo uprawiane jak i dzikie, z tym że niektóre mogą być traktowane jako dodatkowe składniki do nektarów mieszanych. Do produkcji w więk­szym stopniu nadają się takie owoce, jak: jagodowe: truskawki, czarne i czerwone porzeczki, pestkowe: wiśnie, renklody i węgierki, ziarnkowe: jabłka o jasnym miąższu. Owoce muszą być w pełni dojrzałe, o właściwym zabarwieniu, aro­macie i smaku, ale nie przejrzałe, by zawierały możliwie najwięcej związ­ków pektynowych. Związki pektynowe podnoszą wrażenie pełności sma­ku i mają duży wpływ na konsystencję nektarów, poprzez zwiększenie lepkości, a łącznie z dużym rozdrobnieniem cząsteczek stałych przeciw­działają rozwarstwianiu się produktu. Przy produkcji soków pitnych kla­rowanych obecność związków pektynowych przeszkadza, zaś przy pro­dukcji nektarów pomaga, a nawet jest konieczna.