Reklama
A A A

Surowce podstawowe

Moszcze winiarskie Zgodnie z obowiązującymi przepisami moszcze winiarskie dzieli się na: podstawowe i szlachetne. Moszcze podstawowe są to moszcze odpo­wiadające wymaganiom aktualnych norm, wyprodukowane z jabłek, śli­wek, jarzębiny i czereśni; moszcze szlachetne — to moszcze wyprodu­kowane z wiśni, agrestu, truskawek, porzeczki czerwonej i czarnej, mali­ny, czarnej jagody, borówki brusznicy, dzikiej róży, głogu, tarniny, żura­winy, łochyni, derenia, berberysu, czarnego bzu i jeżyny. Moszcze są podstawowym surowcem do produkcji wina i od ich ja­kości przede wszystkim zależy jakość produktu. Maksymalne zużycie moszczu do produkcji określają wskaźniki zużycia zawarte w obowiązu­jących przepisach. Zgodnie z klasyfikacją win dla celów podatkowych rozróżnia się wina wyprodukowane z moszczów podstawowych i moszczów szlachetnych. Zużycie moszczów na wino z moszczów podstawowych musi wynosić minimum 700 dm3/1000 dm3 gotowego wina. W tej ilości może być 320 dm3 moszczów szlachetnych. Na wina wyprodukowane z moszczów szlachetnych należy zużyć minimum 600 dm3 moszczu na 1000 dm3 go­towego wina, w tym musi być minimum 320 dm3 moszczu z owoców szla­chetnych. Dotyczy to win owocowych popularnych. Dla win markowych, tj. win, których produkcja zastrzeżona jest dla określonego zakładu, a więc dla win o ustabilizowanych ce­chach wyróżniających się jakością i odróżniających się od win popular­nych, zużycie moszczu podstawowego ma wynosić 800 dm3 na 1000 dm3 gotowego wina. W tym może być maksimum 400 dm3 moszczów szla­chetnych, zaś dla win markowych z moszczów szlachetnych minimum 700 dm3 moszczu podstawowego na 1000 dm3 gotowego wina i minimum 400 dm3 moszczu szlachetnego. Jeżeli zawartość kwasów, ekstraktu bezcukrowego i popiołu jest wy­soka i pozwala na większe rozcieńczenie, wolno użyć do produkcji win mniej moszczu pod warunkiem, że gotowe wino będzie posiadało ekstrakt bezcukrowy zgodnie z wymaganiami normy jakościowej dla wina. Zużycie moszczu gronowego do produkcji win gronowych jest uzależ­nione od zużycia cukru, ekstraktu ziołowego oraz od strat produkcyj­nych, które jak przy produkcji win owocowych, również nie mogą prze­kroczyć 7,0%. Należy przyjąć zasadę, że moszczu gronowego nie rozcień­cza się wodą. Jakość moszczu przed pobraniem do produkcji musi być dokładnie określona w celu stwierdzenia, czy moszcz kwalifikuje się do produkcji wina oraz w celu obliczenia zużycia cukru i innych potrzebnych skład­ników.