Reklama
A A A

Tłoczenie miazgi

Przygotowaną miazgę poddaje się tłoczeniu, używając do tego celu różnego typu pras. Najpopularniejsza jest prasa hydrauliczna warstwo­wa. Na stole prasy z miazgi formowane są (w chustach) warstwy poprze-kładane kratami z listew, a następnie poddawane tłoczeniu pod ciśnie­niem, około 300 at (ciśnienie w przewodach, wykazywane na mano­metrze). Ciśnienie panujące w tłoczonej masie powinno wynosić około 25 at. Odciekający sok kierowany jest do wstępnego oczyszczenia, pozo­stałość zaś po wytłoczeniu zostaje usunięta z chust.