Reklama
A A A

Tłuszcze

Surowce podstawowe są ubogie w tłuszcz. Produkty z nich otrzymy­wane zawierają więc znikomą jego ilość. Tłuszcz zawierają jedynie te produkty, do których przy ich wytwarzaniu przewidziany jest recepturą dodatek tłuszczu roślinnego (konserwy z olejem) lub tłuszczu zwierzęce­go (konserwy warzywno-mięsne). Tłuszcz należy do wysokokalorycznych (energetycznych) składników pożywienia. Jeden gram tłuszczu po utle­nieniu w organizmie dostarcza 9,3 kcal ciepła.