Reklama
montaż smt
A A A

Urządzenia

Podstawowym urządzeniem jest wyparka próżniowa składająca się z pojemnika próżniowego, ogrzewanego parą doprowadzaną do przestrze­ni grzejnej, skraplacza i pompy próżniowej. Dzięki zmniejszonemu ciś­nieniu w wyparce, wytworzonemu przez pompę próżniową przy współ­udziale skraplacza, który służy do skraplania oparów wysysanych z wy­parki, temperatura gotowania wynosi 60°C. Do produkcji potrzebne są ponadto urządzenia do odmierzania lub od­ważania części składowych wsadu, zbiornik na marmoladę przeznaczoną do rozlewu, urządzenie rozlewające oraz wagi do sprawdzania nalewu do opakowań. Do bieżącej kontroli ekstraktu w czasie produkcji służy refrak­tometr.