Reklama
A A A

Warunki magazynowania

Temperatura magazynowania powinna utrzymywać się w granicach 5—15°C. Niższa temperatura może wywołać wykrystalizowanie cukru, wyższa zaś może być przyczyną dalej postępującej inwersji sacharozy i synerezy oraz może ujemnie się odbijać na konsystencji. Wilgotność względna powietrza powinna wynosić około 80%, to zna­czy, że w 1 kg powietrza powinno znajdować się 80% tej ilości wilgoci, która może całkowicie nasycić 1 kg powietrza. Gdy wilgotność maksymal­na dla danej temperatury wynosi 10 g wody/kg powietrza, wówczas przy wilgotności 80% w 1 kg powietrza znajduje się: Opakowania układa się w magazynie w pryzmy (do 10 warstw) na podkładkach z desek lub z tektury, przekładając każdą warstwę pa­pierem falistym lub tekturą. Niekiedy opakowania z produktem przecho­wuje się w opakowaniach transportowych lub na specjalnych półkach albo na paletach.