Reklama
A A A

Wskaźniki zużycia

Według obowiązujących w 1974 r. wskaźników zużycia na 1000 kg 30-procentowego koncentratu pomidorowego wolno było użyć 6390 kg pomidorów o zawartości ekstraktu 5%. W powyższym wskaźniku miesz­czą się wszystkie straty produkcyjne, które w tym przypadku nie mogą przekroczyć 6,1%. Przy produkcji koncentratu 40-procentowego straty dozwolone są wyższe i wynoszą 8%. Jeżeli ekstrakt pomidorów będzie inny niż 5%, np. wyższy, wówczas można użyć odpowiednio mniej pomidorów, gdy ekstrakt jest niższy, zu­życie będzie większe.