Reklama
A A A

Wskaźniki zużycia owoców do produkcji soków surowych i norma jakościowa

Maksymalne wskaźniki zużycia podawane są zakładom przez władze centralne. Przykładowe wskaźniki zużycia podaje tabela 5 (str. 132). Ilość soku (moszczu) odnosi się do soku zdekantowanego znad osadu po sedy­mentacji. Rozliczenie się z produkcji obejmuje nie tylko zużycie surowca i ilość soku, ale również ekstrakt pobrany i uzyskany. Wskaźniki dla produkcji niektórych soków surowych z jabłek są usta­lane indywidualnie dla poszczególnych zakładów w zależności od wypo­sażenia technicznego. Soki surowe muszą odpowiadać normie jakościowej PN-64/A-75952.