Reklama
A A A

Wykorzystanie na soki odpadów warzywnych

Ogórki maczugowate, przewężone, baryłkowate, z plamami łatwymi do wycięcia, nie odpowiadające wymiarom, mogą być użyte do produkcji pitnego soku ogórkowego. Produkcję przeprowadza się jak podano przy produkcji soków kiszonych. Buraki zbyt małe lub zbyt duże nie nadają się do produkcji buraków ćwikłowych marynowanych. Mogą one być użyte do produkcji wartoś­ciowego soku pitnego kiszonego.