Reklama
A A A

Zamrażanie w ciekłym azocie

Jest sposobem nowoczesnym. Odbywa się ono w izolowanej komorze,, w której znajduje się wanna z ciekłym azotem. Surowiec ułożony na ta­cach ustawiany jest na specjalnym przenośniku łańcuchowym, który albo przesuwa tacę z produktem pod natryskiem ciekłego azotu, albo po­nad zbiornikiem z parującym azotem, który paruje w temperaturze — 195°C. W ciągu krótkiego czasu surowiec zostaje zamrożony. Gazowy azot może być przesyłany do ponownego skroplenia lub użyty do wy­pełnienia komór składowych w celu odpowietrzania lub wstępnego schło­dzenia surowca. Zamrażalnie są proste w obsłudze i bardzo wydajne. Wydajność z jednostki powierzchni zamrażalni jest około 100 razy większa niż przy metodach tradycyjnych. Mrożenie w ciekłym azocie może być stosowane do wszystkich surow­ców. Można mrozić surowce w opakowaniach lub bez, przy czym osiąga się doskonałe wyniki jakościowe (smak, konsystencja, zachowanie wi­tamin, aromatu, brak odparowania wody, beztlenowe warunki mrożenia). Trudność w zaopatrzeniu się w ciekły azot oraz jego wysoka cena stanowią o wysokich kosztach tego typu mrożenia i są główną prze­szkodą w rozwoju tej metody. Postęp w dziedzinie skraplania powietrza daje możliwość szerszego zastosowania tego sposobu zamrażania.