A A A

ZASADY OPAKOWANIA I SKŁADOWANIA

Masło może być pakowane w ilościach dużych lub dozowane w ilościach małych do sprzedaży detalicznej. Duże ilościma-s ł a pakuje się w beczki lub skrzynie drewniane wykonane z dre­wna bukowego i wyłożone papierem pergaminowym. Opakowania te powinny być czyste, umyte wrzątkiem lub wodą z solą. Masło powinno być dobrze tłoczone (ubite), aby szczeliny powietrzne nie spowodowały zaczątków psucia się produktu. Na opakowaniu po­dana jest nazwa zakładu produkcyjnego, waga brutto, tara, waga netto oraz gatunek masła. Małe ilości masła, pakowane w papier pergaminowy, dozuje się w kostkach lU i l/i kg, przy czym, obok napisu, gatunek masła jest określany kolorem nadruku, np. czerwony nadruk — masło ekstra wyborowe, niebieski nadruk — masło wyborowe. Na­druk określa nazwę gatunku, surowiec, nazwę zakładu produku­jącego, wagę, cenę, normę oraz wskazówkę dotyczącą warunków przechowywania. Masło paczkowane przewożone jest w pojemni­kach zbiorczych lub w skrzynkach drewnianych. Masło należy przewozić w wagonach lub samochodach chłodniach w tempera­turze 4-^6°C. Przechowywać należy masło w suchych, chłodnych, czystych i zaciemnionych pomieszczeniach, przy czym pamiętać należy, że masło chłonie zapachy innych artykułów, a wystawione na działa­nie słońca (wystawy sklepowe) szybko jełtSzeje. Masło formowane przechowywane w czystych, suchych i przewiewnych pomieszczeniach w temperaturze do + 10°C po­winno być spożyte w ciągu 3 dni od daty uformowania. Masło eksportowe powinno być dostarczone do sklepów nie później niż 48 godzin od chwili wyprodukowania, a po 5 dniach powinno być przeklasyfikowane do klasy niższej przez przestemplowanie nazwy i ceny. Masło stołowe solone lub nie solone dostar­czane jest do sprzedaży w blokach 2-r-5 kg i sprzedawane „na wagę". Jeśli stwierdzono w przechowywanym maśle obecność pleśni, należy masło stopić ogrzewając je do ponad 100°C (odprowadzić zeń wodę). Masło stopione po ostygnięciu i zestaleniu może być przechowywane w zamkniętych naczyniach przez dość długi okres, ale można je stosować tylko do celów kuchennych.