Reklama
A A A

Alkohol etylowy

Alkohol etylowy jest używany w postaci rektyfikatu pierwszego ga­tunku (spirytus rektyfikowany), otrzymywanego z tzw. surowego alkoho­lu (surówki) produkowanego w gorzelniach. W czasie rektyfikacji na aparatach rektyfikacyjnych oczyszcza się surówkę i podnosi się jej moc do około 96,5% objętościowych. Zużycie alkoholu podlega ścisłemu nadzorowi Szczególnego Nadzoru Podatkowego przy Urzędzie Wojewódzkim. Ze względu na zawartość alkoholu produkcja win również podlega kontroli ze strony wydziałów finansowych Szczególnego Nadzoru Podatkowego.