Reklama
wały napędowe
A A A

Bhp przy produkcji konserw apertyzowanych

W związku z używaniem prądu, maszyn o częściach ruchomych, pa­ry i opakowań szklanych wynikają możliwości wypadków, o których już była mowa. Środki ostrożności i zabezpieczenia (uziemienie urzą­dzeń elektrycznych, założenie na części ruchome osłon, zawory bez­pieczeństwa, rękawice ochronne) obowiązują również jak przy każdej produkcji. Szczególną ostrożność należy zachować przy sterylizacji. Sterylizacja w autoklawach stojących stwarza większe niebezpieczeń­stwa. Specjalną ostrożność należy zachować przy korzystaniu z suwni­cy, przy wprowadzaniu koszy z konserwami do autoklawu i przy ich wyjmowaniu. Przy wprowadzeniu koszy do autoklawu powinno być w nim tyle wody, by nie wylewała się przy wkładaniu. Po schłodzeniu, zamknięciu dopływu wody należy kilka sekund odczekać, by spłynęła ona do otworu przelewowego, i ostrożnie odkręcić zawór autoklawu. Nie należy stać bezpośrednio przy ściankach autoklawu. Obsługujący sterylizator musi być zaopatrzony w buty z cholewami oraz dostatecznie długi fartuch gumowy, by przykrywał cholewy bu­tów. Nogawki spodni muszą być wypuszczone na cholewy z uwagi na niebezpieczeństwo wlania się gorącej wody do butów. W czasie nalewania do słoi gorącej zalewy istnieje możliwość popa­rzenia się. Przy zamykaniu opakowań szklanych, w celu uniknięcia skaleczenia w przypadku pęknięcia słoja, a także ze względu na jego wysoką temperaturę, po zalaniu gorącą zalewą należy obowiązkowo używać specjalnych rękawic ochronnych.