A A A

CHARAKTERYSTYKA NIEKTÓRYCH WŁÓKIEN

Do najważniejszych naturalnych surowców włókienniczych za­liczamy: bawełnę, len, konopie, jutę, wełnę, jedwab naturalny. Bawełna jest jednym z najważniejszych surowców włó­kienniczych. Włókno bawełny otrzymuje się z bawełnicy uprawianej w kli­macie ciepłym o dużym nasłonecznieniu i odpowiedniej okresowej wilgotności (rys. 105). czych (rys. 104). Polska jest znanym producentem maszyn włó­kienniczych. Znane fabryki maszyn włókienniczych w Bielsku i Łodzi zaopatrują w nowe urządzenia zakłady włókiennicze w kra­ju i za granicą.