A A A

DZICZYZNA

Dziczyzna jest to mięso zwierząt żyjących dziko w lasach oraz mięso ptactwa niehodowlanego. Ze względu na okresy ochronne, ilość upolowanych zwierząt i ptaków jest stosunkowo niewielka. Najważniejszą pozycję stanowią zające oraz kaczki. Mięso sztuk upolowanych zawiera mniej wody od mięsa rzeź­nego, ma ciemniejszą barwę wskutek niedokładnego wykrwawie­nia. Jakość mięsa zależna jest od stanu zdrowotnego sztuki żywej, rodzaju paszy, zmęczenia przed zabiciem oraz od czasu trwania agonii. Po obróbce kulinarnej mięso jest smaczne, kruche i ma nieco kwaskowy zapach.