A A A

ELEKTRYCZNY SPRZĘT GRZEJNY

Sprzęt grzejny obejmuje przede wszystkim żelazka elektrycz­ne, kuchenki, piecyki, ekspresy do kawy, imbryki, poduszki elek­tryczne i grzałki. Elementem grzejnym jest spirala z drutu oporo­wego. Drut oporowy wykonany jest ze stopu stali, chromu i niklu. Prąd elektryczny przepływając przez spiralę oporową nagrzewa ją i wydziela ciepło. Spirala grzejna odizolowana jest od obudo­wy urządzenia koralikami ceramicznymi, np. w żelazku, w ku­chence elektrycznej, lub otoczona jest azbestem, np. w poduszce elektrycznej. Spirala grzejna zakończona jest bolcami, na które wkłada się nasadkę sznurka sieciowego. Żelazko elektryczne jest sprzętem powszechnie uży­wanym. Wyróżniamy żelazka domowe, krawieckie i turystyczne. Żelazka domowe ważą ok. 2 kg i pobierają prąd o mocy 300-f--ł-500 W. Żelazka krawieckie cechuje duży ciężar 5-f-8 kg, pobie­rają one prąd o mocy 600-^750 W. Żelazka turystyczne charakte­ryzują się małymi wymiarami i małym ciężarem, uchwyt jest składany, ważą ok. 80 dag, moc 220 W. W użyciu są także żelazka z termoregulacją (rys. 80). Termore­gulator zainstalowany w żelazku pozwala na utrzymanie stałej temperatury żelazka, automat ten wyłącza prąd w razie przekro­czenia określonej temperatury. Kuchenki elektryczne dzieli się na odkryte i kryte. Kuchenki kryte są bardziej trwałe i posiadają często dwie spiralki oraz odpowiedni przełącznik pozwalający na pobieranie różnej mo­cy prądu, np. 300 lub 600 W. Kuchenki odkryte mają zawsze jedną spiralkę i stałą moc wynoszącą od 600 do 1800 W. Kuchenki tu­rystyczne mają składaną podstawę, małe wymiary i ciężar oraz moc ok. 400 W. Piekarniki i kuchnie elektryczne pobierają moc od 950 do 3800 W. Grzałka zbudowana jest ze spirali grzejnej izolowanej i umieszczonej w rurce metalowej. Często grzałki wmontowane są w naczynia, takie jak imbryki lub ekspresy. Grzałki pobierają prąd o mocy od 200 do 1200 W. Wszystkie urządzenia grzejne mają oznaczenie natężenia, na­pięcia i mocy prądu, do jakich są przystopowane. Dokonując odbioru jakościowego elektrycznego sprzętu domowego sprawdzamy: jego działanie, staranność wykończenia, prawidłową budowę, oznaczenia napięcia i mocy prądu, do jakich dostosowany jest ich element grzejny, prawidłowość opakowania (PN-64/E-06200). W czasie użytkowania sprzętu elektrycznego może zdarzyć się tzw. prze- bicie prądu elektrycznego, czyli przepływ prądu na te części konstrukcji, których dotykamy w czasie obsługi urządzeń. Przebicie stwarza niebezpie- czeństwo porażenia prądem elektrycznym. W tym też celu przeprowadza się badania na przebicie. Służy do tego celu specjalny przyrząd zwany pal- cem probierczym.