A A A

FORMATY PAPIERU

Papier do druku i pisania produkuje się w formatach oznaczo­nych jako szeregi A, B i C. Podstawowy jest szereg A, po­zostałe są szeregami uzupełniającymi. Podstawowym arkuszem szeregu A jest arkusz o wymiarach 841X1189 mm, oznaczony A0. Każdy następny Al, A2 itd., po­wstaje z podziału na połowę formatu większego, co pokazano na rys. 121. Taka sama zasada tworzenia formatów stosowana jest w po­dziale arkuszy szeregów B i C. Formaty B i C stosuje się m.in. do produkcji kopert, teczek biurowych, skoroszytów, okładek do książek. Papier do pisania dostarczany jest na rynek w ryzach i belach. H y z a zawiera 500 arkuszy papieru odpowiedniego formatu. Bela zawiera od 100 do 150 kg papieru określonego formatu, opakowanego w drewniane listwy lub skrzynie spięte metalową taśmą. Papier do druku przeznaczony do maszyn rotacyjnych do­starczany jest w zwojach zwanych rolami. Papier powinien być przechowywany w pomieszczeniach o tem­peraturze 18-J-20°C, suchych i widnych, ale nie nasłonecznionych.