Reklama
A A A

FROTERKI ELEKTRYCZNE

Froterka składa się z silnika elektrycznego, ze szczotek włosio-wych okrągłych obracanych ruchem wirowym silnika, z rucho­mego drążka manewrowego, w uchwycie którego znajduje się wy­łącznik. Silnik i szczotki osadzone są w ciężkiej obudowie. W za­leżności od typu froterki mamy jedną, dwie lub trzy szczotki. Ruch wirowy szczotek jest tak zsynchronizowany pasem napędo­wym, że froterka sama porusza się powoli po podłodze. Obsługa froterki polega jedynie na lekkim jej prowadzeniu i kierowaniu po podłodze. W użyciu są także froterki połączone z pastowni-c ą. Pastownica dozuje małe ilości pasty, którą szczotki wcierają w podłogę i froterują do połysku. Froterko-odkurzacz posiada oprócz szczotek turbinę, która-ssie zanieczyszczenia zbierając je w komorze lub woreczku. Dokonując odbioru jakościowego froterek zwraca­my uwagę na: pi^acę silnika — czy nie iskrzy i nie grzechocze, równe osadzenie szczotek i silne ich zamocowanie, właściwe naciągnięcie pasa napędowego — czy nie ma po­ślizgu przy lekkim zatrzymaniu szczotki, estetyczne i staranne wykończenie froterki — a zwłaszcza czy pas gumowy ochronny zwany obojowym nie jest postrzępiony, czy lakier nie jest odrapany (PN-647E-77203). Froterki transportuje się luzem. Drążek manewrowy owinięty jest papierem. Froterki powinny być przechowywane w pomieszczeniach su­chych. Części metalowe nie pokryte lakierem smaruje się cienką warstwą wazeliny. Odbiorca froterki powinien otrzymać również instrukcję jej ob­sługi.