A A A

KLASYFIKACJA PORCELANY

Porcelanę zdobioną dzielimy na 23 klas y. Klasy od 7 do 23 występują w wyrobach gatunku I, klasy od 1 do 6 w wyrobach gatunku II. Wyrobów gatunku III nie zdobi. się. Klasy różnią się między sobą techniką zdobienia, rodzajem wzorów i rodzajem uży­tych farb. W klasyfikacji porcelany stosujemy metodę punk­tową. Liczba punktów przyznanych danemu zdobieniu zależy od sto­sowanej techniki zdobienia, rodzaju wzoru i rodzaju użytych jarb. Wyższą ocenę punktową uzyskuje np. zdobienie ręczne niż kalko­mania. Wzory takie, jak girlandy, kwiaty, gałązki, trawy, mono­gramy, relief, tapeta czy sztafaż, są znacznie wyżej cenione niż paski. Paski wykonane farbą lub złotem również oceniane Są różną ilością punktów, np. pasek szerokości 5 mm wykonany farbą uzy­skuje 5 punktów, wykonany złotem błyszczącym zawierającym ok. 10% czystego kruszcu — 8 punktów, wykonany złotem mato­wym o zawartości ok. 16% czystego kruszcu — 13 punktów. Ma­ksymalna ilość punktów, jaką może otrzymać zdobiona porcelana, wynosi 100. Wyrób, który otrzymał od 97 do 100 punktów zalicza­my do najwyższej klasy — 23. Na wartość rynkową wyrobów porcelanowych ma wpływ także fason, w jakim zostały one wykonane. Mamy fasony trudniejsze w wykonaniu, jak Charlotta, Maria Teresa, Fryderyka, i proste, jak Helena, Elżbieta, Ewa, Miriam i inne .