Reklama
A A A

MASZYNA WIELOCZYNNOŚCIOWA

Domowa maszyna wieloczynnościowa, zwana maszyną uniwersalną lub robotem, jest urządzeniem służącym do różnych czynności w gospodarstwie domowym. Za pomocą maszyny wie­loczynnościowej można wyciskać soki z jarzyn i owoców, mleć ka­wę, orzechy, mak, migdały, korzenie, wyrabiać ciasto, obierać szatkować jarzyny, mleć mięso. Wieloczynnościowa maszyna domowa składa się z mechanizmu napędowego, wyciskacza do soków, młynka do kawy, maszynki do ciasta, obieraczki do ziemniaków, miksera, szatkownicy i maszynki do mięsa (rys. 88). Napęd stanowi silnik elektryczny umieszczony w podstawie maszyny wraz z zespołem przekładni pozwalających na otrzymanie różnej szybkości obrotów włączonych maszynek. Wyciskacz do soków składa się z cylindrycznego kor­pusu nakładanego na podstawę maszyny, naczynia siatkowego mieszczącego się w korpusie tarki talerzowej z nożami, taśmy dziurkowanej wkładanej do naczynia sitkowego, pokrywy z otwo- Tem i lejkiem. Przez lejek wkładamy do wyciskacza oczyszczone i pokrajane owoce lub warzywa. W czasie ruchu silnika obraca- jącego tarkę z nożykami należy zawartość naczynia lekko nacisnąć. Wyciskany sok ścieka otworem ściekowym umieszczonym w dnie korpusu. ' Młynek do kawy składa się z korpusu nakładanego na podstawę maszyny, noży wirujących w korpusie, uszczelki gumo­wej i naczynia szklanego wkręcanego w korpus. Młynka używamy, poza mieleniem kawy, do mielenia orzechów, migdałów, maku, czekolady i suszu owocowego. Stopień rozdrobnienia zależy od czasu mielenia. Maszynka do wyrabiania ciasta składa się z na­czynia szklanego i dwułopatkowych mieszalników. Ciasto wyra­biamy w ten sposób, że do naczynia wlewamy najpierw wodę, wkładamy drożdże i przyprawy, włączamy silnik i stopniowo do­sypujemy mąkę. Jednorazowo możemy przygotować ciasto z 1 kg mąki. Obieraczka do ziemniaków składa się z cylindrycz­nego korpusu, 'tarki cylindrycznej wkładanej do korpusu, tarki talerzowej mieszczącej się w tarce cylindrycznej i zamocowanej na wale napędowym maszyny oraz pokrywy korpusu. Obieracz­ka jednorazowo mieści ok. 1,5 kg ziemniaków i 1,5 1 wody. Ziem­niaki bowiem obieramy zalane wodą. Czas obierania ziemniaków trwa ok. 4 minut. Szatkownica składa się z korpusu nakładanego na wał napędowy maszyny, tarczy szatkującej przymocowanej do syste­mu napędowego i pokrywy. Do korpusu wkładamy jarzyny pokra­jane i lekko je naciskamy specjalną łopatką. Grubość otrzymanych strużyn zależy od szybkości obrotów silnika. Im szybciej silnik się obraca, tym jarzyny są drobniej poszatkowane. Masz y n ka do mielenia mięsa składa się z korpusu, ślimaka zamocowanego na wał napędowy maszyny, noży, wkładki dziurkowanej i zakrętki. Dokładność mielenia zależy od staranno­ści skręcenia maszynki i ostrości noży. Mikser w maszynie wieloczynnościowej ma identyczną bu­dowę i zastosowanie jak mikser wyżej omówiony. Posługując się wieloczynnościową maszyną musimy pamiętać, że silnik należy włączać^dopiero wtedy, gdy produkty są nałożone do maszynek oraz że nie wolno zalewać wodą podstawy maszyny, gdyż grozi to uszkodzeniem silnika i porażeniem prądem. Odbiór jakościowy maszyny wieloczynnościowej pole­ga na sprawdzeniu: — kompletności wyposażenia, . — działania każdej maszynki, — staranności wykończenia, a zwłaszcza zabezpieczenia prze- ciw korozji, ' , — prawidłowości opakowania. Maszyny wieloczynnościowe pakuje się w kartonowe pudła. Poszczególne części zawijane są w przetłuszczony papier. Maszyny wieloczynnościowe należy przechowywać w suchych pomieszcze­niach.