A A A

MASZYNKI DO GOLENIA

Maszynki do golenia zastępują w pewnym stopniu brzytwę lub żyletkę. Działanie ich polega na bardzo niskim strzyżeniu włosa, podczas gdy brzytwa lub żyletka ucinają włos równo z naskór­kiem. Maszynka do golenia nie spełnia zatem całkowicie czynności golenia, ma jednak pozytywne znaczenie szczególnie dla ludzi o wrażliwej cerze lub chorym naskórku. Rozróżniamy maszyn­ki elektryczne i sprężynowe. Działanie maszynki do golenia polega na tym, że silnik lub sprężyna porusza nożyki maszynki umieszczone pod tzw. zew­nętrznymi nożykami grzebykowymi. Zewnętrzne nożyki — to nie­ruchoma drobna siatka lub grzebyk metalowy. W szczeliny tej siatki lub grzebyka dostają się włosy, które zostają ścinane przez wirujące lub przesuwające się ruchem wahadłowym nożyki. Przy ruchu wahadłowym nożyków siatka lub grzybek ma kształt pro­stokąta lub kwadratu, przy ruchu wirowym natomiast maszynka wyposażona, jest w dwa wielołopatkowe nożyki i dwie siatki okrą­głe. - ' Odbiór jakościowy maszynek do golenia polega na sprawdzeniu: — działania maszynki, dokładności golenia, równomiernej i ci­chej pracy silnika, staranności wykończenia i estetycznego wyglądu, kompletności wyposażenia. Maszynki pakuje się w specjalne futerały. Należy je przecho­wywać w suchych pomieszczeniach, a części metalowe należy po­smarować cienką warstewką wazeliny.