Reklama
lil masti
A A A

METODY BADAŃ TOWARÓW

Mówiąc na wstępie o przedmiocie towaroznawstwa wspomnie­liśmy, że towaroznawstwo jako nauka ma własne metody badań. Metod badań towarów jest wiele i wybór odpowiedniej metody do zbadania i oceny jakości towaru jest zasadniczym warunkiem po­prawności wyników badań. Zastosowanie różnych metod do zba­dania tej samej właściwości towaru- nie zawsze daje jednakowe wyniki. Dlatego też normy przedmiotowe pełne i czynnościowe po­dają dokładnie, jaką metodę należy zastosować do oceny jakości towaru. Metody badań w towaroznawstwie dzielimy na dwie grupy — metody organoleptyczne i metody instrumentalne.